MENU

Kategorije

VIšA RAZINA

LEKCIJE

REZERVIŠI CIJELI KURS

ULAZNI TEST I PROMOCIJA

2 časa

15.02.2019. 19:00

Druga gimnazija

Besplatno

Polaznici će moći besplatno provjeriti svoje znanje.

REZERVIŠI LEKCIJU

ULAZNI TEST I PROMOCIJA

2 časa

04.02.2019. 19:00

Druga gimnazija

Besplatno

Polaznici će moći besplatno provjeriti svoje znanje.

REZERVIŠI LEKCIJU

ULAZNI TEST I PROMOCIJA

2 časa

06.02.2019. 19:00

Druga gimnazija

Besplatno

Polaznici će moći besplatno provjeriti svoje znanje.

REZERVIŠI LEKCIJU

ULAZNI TEST I PROMOCIJA

2 časa

08.02.2019. 19:00

Druga gimnazija

Besplatno

Polaznici će moći besplatno provjeriti svoje znanje.

REZERVIŠI LEKCIJU

UVOD U MATEMATIKU

1 čas

09.02.2019. 10:00

Druga gimnazija

10 KM

Sadržaj lekcije: Prirodni, cijeli, racionalni, iracionalni i realni brojevi. Brojna osa: interval, segment, razmak, koordinatni sistem.

REZERVIŠI LEKCIJU

OSNOVE FUNKCIJA, DOMEN

2 časa

09.02.2019. 11:00

Druga gimnazija

20 KM

Sadržaj lekcije: Skup. Osnovne operacije nad skupovima: unija, presjek, razlika, Dekartov proizvod. Pojam funkcije. Opšti pojmovi o funkciji: domen, kodomen, grafik, sirjektivnost, injektivnost, inverzna funkcija.

REZERVIŠI LEKCIJU

IZRAZI I FORMULE, BINOMNA FORMULA

3 časa

16.02.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Sadržaj lekcije: Operacije stepenovanja i korjenovanja. Sabiranje, oduzimanje i množenje algebarskih izraza. Formule za kvadrat i kub binoma, razliku kvadrata i razliku i zbir kubova, ostale algebarske formule za faktorizaciju. Iz zadane formule izražavanje jedne veličine pomoću drugih. Binomna formula i njene primjene.

REZERVIŠI LEKCIJU

LINEARNA FUNKCIJA, JEDNAčINE I NEJEDNAčINE

2 časa

23.02.2019.

Druga gimnazija

20 KM

Sadržaj lekcije: Linearna funkcija i njen grafik. Rješavanje linearnih jednačina. Rješavanje linearnih nejednačina.

REZERVIŠI LEKCIJU

SISTEMI LINEARNIH JEDNAčINA

2 časa

23.02.2019.

Druga gimnazija

20 KM

Sadržaj lekcije: Rješavanje sistema linearnih jednačina: metoda supstitucije, eliminacije, Kramerovo pravilo. Diskusija rješenja sistema linearnih jednačina s parametrom

REZERVIŠI LEKCIJU

KVADRATNA FUNKCIJA, JEDNAčINE I NEJEDNAčINE

4 časa

09. i 16.03.2019.

Druga gimnazija

40 KM

Sadržaj lekcije: Kvadratna funkcija i njen grafik – interpretacija koeficijenata i diskriminante. Određivanje minimuma/maksimuma funkcije, odnosno tjemena parabole. Rješavanje kvadratne jednačine. Vièteove formule. Rješavanje kvadratne nejednačine. Diskusija rješenja kvadratnih jednačina i nejednačina s parametrom. Jednačine koje se svoje na kvadratne.

REZERVIŠI LEKCIJU

APSOLUTNE VRIJEDNOSTI

3 časa

16. i 23.03.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Sadržaj lekcije: Funkcija apsolutne vrijednosti i njen grafik. Rješavanje jednačina sa apsolutnim vrijednostima. Rješavanje nejednačina sa apsolutnim vrijednostima.

REZERVIŠI LEKCIJU

IRACIONALNE JEDNAčINE I NEJEDNAčINE

3 časa

23. i 30.03.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Sadržaj lekcije: Iracionalne funkcije parnih i neparnih korijena. Rješavanje iracionalnih jednačina. Rješavanje iracionalnih nejednačina

REZERVIŠI LEKCIJU

EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE, JEDNAčINE I NEJEDNAčINE

3 časa

30.03. i 06.04.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Sadržaj lekcije: Eksponencijalna funkcija i njen grafik. Osnovna svojstva eksponencijalnih funkcija. Rješavanje eksponencijalnih jednačina. Rješavanje eksponencijalnih nejednačina.

REZERVIŠI LEKCIJU

LOGARITAMSKE FUNKCIJE, JEDNAčINE I NEJEDNAčINE

3 časa

06. i 13.04.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Sadržaj lekcije: Logaritamska funkcija i njen grafik. Osnovna svojstva logaritamskih funkcija. Rješavanje logaritamskih jednačina. Rješavanje logaritamskih nejednačina.

REZERVIŠI LEKCIJU

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE, JEDNAčINE I NEJEDNAčINE

8 časova

13.04., 08. i 11.05.2019.

Druga gimnazija

80 KM

Sadržaj lekcije: Trigonometrijske funkcije i njihovi grafici. Osnovna svojstva trigonometrijskih funkcija. Rješavanje trigonometrijskih jednačina. Rješavanje trigonometrijskih nejednačina. Inverzne trigonometrijske funkcije.

REZERVIŠI LEKCIJU

PLANIMETRIJA

3 časa

15.05.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Geometrija u ravni. Osobine figura u ravni. Trougao. Četverouao. Mnogougao. Kružnica.

REZERVIŠI LEKCIJU

STEREOMETRIJA

2 časa

18.05.2019.

Druga gimnazija

20 KM

Geometrija u trodimenzionalnom prostoru. Osobine figura u prostoru. Poliedar. Prizma. Piramida. Sfera.

REZERVIŠI LEKCIJU

VEKTORI

2 časa

18. i 22.05.2019.

Druga gimnazija

20 KM

Operativni opis vektora. Osnovne operacije nad vektorima. Vektori u ravni i prostoru.

REZERVIŠI LEKCIJU

ANALITIčKA GEOMETRIJA

4 časa

22. i 25.05.2019.

Druga gimnazija

40 KM

Analitička geometrija u ravni. Tačka. Prava. Kružnica.

REZERVIŠI LEKCIJU

KOMPLEKSNI BROJEVI

4 časa

25. i 29.05.2019.

Druga gimnazija

40 KM

Operacije nad kompleksnim brojevima. Jednačine u skupu kompleksnih brojeva. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Eksponencijalni oblik kompleksnog broja. Stepenovanje i korjenovanje nad kompleksnim brojevima.

REZERVIŠI LEKCIJU

BROJNI NIZOVI I REDOVI

2 časa

01.06.2019.

Druga gimnazija

20 KM

Aritmetrički niz. Geometrijski niz. Aritmetrička suma. Geometrijska suma.

REZERVIŠI LEKCIJU

PROPORCIJE I PROCENTI

1 čas

01.06.2019.

Druga gimnazija

10 KM

Direktna proporcionalnost. Obrnuta proporcionalnost. Procenti.

REZERVIŠI LEKCIJU

KOMBINATORIKA I LOGIčKI ZADACI

3 časa

05.06.2019.

Druga gimnazija

30 KM

Permutacije. Varijacije. Kombinacije. Aditivni princip. Multiplikativni princip. Logički zadaci.

REZERVIŠI LEKCIJU

BROJNI SISTEMI

2 časa

08.06.2019.

Druga gimnazija

20 KM

Dekadni brojni sistem. Binarni brojni sistem. Brojni sistem po bilo kojoj bazi.

REZERVIŠI LEKCIJU

IZRADA ZADATAKA SA PROšLOGODIšNJIH PRIJEMNIH ISPITA

3 časa

12.06.2019.

Druga gimnazija

30 KM

REZERVIŠI LEKCIJU

ZAVRšNI TEST I IZRADA ZADATAKA SA TESTA

3 časa

15.06.2019.

Druga gimnazija

30 KM

REZERVIŠI LEKCIJU

Viša razina

Ime i prezime

Email

Broj telefona

Ime jednog roditelja

Adresa

REZERVIŠI